video

ADOBE XD

המרצים בקורס

מיכאל שוורץ

מעצב UI-UX ותיק, מרצה לעיצוב, משתמש ב-XD מהרגע ש-ADOBE שחררו אותה לאוויר העולם

4 מפגשים | ראשון | 20:00-22:00 | 600 ש"ח
תאריך פתיחה: הפתיחה בקרוב !

פירוט הנושאים

  1. עיצוב ממשקים, אתרים ואפליקציות בתוכנת XD

  2. היכרות עם הממשק ויתרונות התוכנה

  3. יצירת סכמות צבעוניות

  4. אינטראקציה וטרנזישנים

  5. יצירת מערכת טיפוגרפית

  6. יצירה ושיתוף של פרוטוטייפ

  7. שיתוף הגדרות העיצוב

  8. ניהול פרוטוטיפים

  9. הכנת קבצים לפיתוח

  10. מסמכים מרובי מסכים